WZNAWIAMY TRENINGI

Od poniedziałku 1 czerwca wznawiamy nasze klubowe, drużynowe treningi piłkarskie. Ze względu na konieczność odrobienia zaległych zajęć z marca i kwietnia, w okresie czerwiec-sierpień, treningi będą się odbywały 3 razy w tygodniu, we wszystkie PONIEDZIAŁKI, ŚRODY i CZWARTKI, w następujących godzinach:

14:30-16:00 – GRUPA 2010-2012 / trenerka Elżbieta Dorosz (licencja UEFA C)
16:00-17:30 – GRUPA 2008-2009 / trener Karol Bujak (licencja UEFA B)
17:30-19:00 – GRUPA 2006-2007 / trener Karol Bujak (licencja UEFA B)

UWAGA! OBOWIĄZUJE NOWY PODZIAŁ NA GRUPY WEDŁUG ROCZNIKÓW!!! KAŻDA GRUPA MA PRZYPISANEGO SWOJEGO STAŁEGO TRENERA.

Nadmieniamy, że w nowych warunkach, wszystkie treningi będą się odbywały na następujących zasadach:

– obowiązkowa dezynfekcja rąk przez zawodników przed rozpoczęciem treningu i po jego zakończeniu (prosimy o zaopatrzenie zawodników we własny środek dezynfekujący!),
– obowiązkowe przybycie na trening w stroju sportowym (bez przebierania się na miejscu!),
– obowiązkowe posiadanie własnego, podpisanego bidonu lub butelki z wodą / izotonikiem,
– obowiązkowe zachowanie dystansu społecznego poza treningami,
– obowiązkowe zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na obiekt sportowy, bez konieczności zakrywania twarzy w czasie treningu,
– weryfikacja uczestników (tylko upoważnione osoby biorą udział w treningu),
– brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
– dezynfekcja urządzeń i sprzętu,
– obowiązkowy dowóz zawodnika do 13 roku życia przez osobę dorosłą (rodzica / opiekuna),
– zakaz przebywania na obiekcie rodziców / opiekunów (możliwy dowóz zawodnika na parking, bez wysiadania z samochodu),
– składki członkowskie / darowizny bez zmian (UWAGA! WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ ZALEGŁOŚCI PROSIMY O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI DO 01.06.2020).

Udział dziecka w treningach oznacza akceptację przez rodziców / opiekunów prawnych powyższych zasad. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny. Do zobaczenia na boisku!

NOWY TRENER POLESIA

Oficjalnie informujemy, że nowym trenerem Polesia Urszulin został Karol Bujak. Nasz trener urodził się w 1991 roku. Jest wychowankiem i długoletnim zawodnikiem drużyn Górnika Łęczna, a obecnie swoją drogę piłkarską kontynuuje w Lewarcie Lubartów. Posiada licencję trenerską UEFA B, wieloletnie doświadczenie praktyczne jako trener drużyn młodzieżowych Górnika Łęczna oraz ukończone studia wyższe „Wychowanie fizyczne” na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Witamy w Polesiu Urszulin Trenerze i życzymy wielu sukcesów!!! 

Fot. lubsport.pl

DOMOWY PLAN TRENINGOWY

LINK 1: Ćwiczenia z piłką -> https://youtu.be/f8Ln93U1EhI
LINK 2: Koło fortuny -> https://tiny.pl/tbnsf
LINK 3: Ćwiczenia rozciągające – górne partie ciała -> http://chalabala.pl/doksy/plakat-cwiczenia-gorne.jpg
LINK 4: Ćwiczenia rozciągające – dolne partie ciała -> http://chalabala.pl/doksy/plakat-cwiczenia-dolne.jpg
LINK 5: Rollowanie uda -> https://youtu.be/3YMbiR9ETRw
LINK 6: Rollowanie łydki -> https://youtu.be/cA4ZRPbdVy0

ZAWIESZAMY TRENINGI

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dziś do odwołania wszystkie treningi, wyjazdy, zawody i mecze w Klubie Sportowym Polesie Urszulin zostają zawieszone. W miarę możliwości, po unormowaniu się sytuacji, planujemy odrobienie zajęć w nowych terminach.
———-
Naszym zawodnikom, rodzicom i wszystkim sympatykom zalecamy:
– indywidualne ćwiczenia ogólnorozwojowe,
– unikanie podróży i pozostawanie w domu,
– częste mycie rąk,
– odpowiednie nawadnianie organizmu,
– dbanie o zrównoważoną dietę,
– optymalną liczbę godzin snu.
———-
Wszystkim życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że jak najszybciej sytuacja zostanie opanowana i wrócimy do normalnego trybu funkcjonowania.

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

WAŻNE – ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Przypominamy, że każdy z naszych zawodników musi w najbliższym czasie (najpóźniej do 19 marca 2020 r.) dostarczyć do Klubu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry w piłkę nożną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu albo orzeczenie o niezdolności do uprawiania danego sportu można uzyskać u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza sportowego.
⬇️⬇️⬇️
PODSTAWA PRAWNA:
§ 1. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.
§ 2. 1. Orzeczenie wydaje LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE MEDYCYNY SPORTOWEJ , a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
§ 2. 2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
§ 2. 3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.
§ 2. 4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz pod-stawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.
§ 2. 5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że: 1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub 2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym – wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia.
➡️Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
➡️Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
➡️Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
➡️Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

SUKCESY LEKKOATLETÓW

Sukcesy naszych lekkoatletów! Na trudnych trasach biegowych w Tomaszowie Lubelskim w sobotę 7 marca 2020 r. odbyły się Przełajowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w biegach. Zawody zostały zorganizowane przez Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Urszulinie i zawodnicy Klubu Sportowego Polesie Urszulin pod opieką trenera Mirosława Chudzika zdobyli 2 medale i osiągnęli znaczące sukcesy. W biegu na 1000 m chłopców klas V-VI, I miejsce i złoty medal zdobył Sebastian Dołęgowski, V miejsce Mateusz Cegłowski, a VI miejsce Sebastian Jung. Natomiast wśród dziewcząt warto odnotować IV miejsce Martyny Szwaj i VII Aleksandry Niedźwiedzkiej. W biegu klas III-IV brązowy medal i III miejsce zdobyła Emilia Niedźwiedzka, a IX był Adrian Grzegorczyk. W kategorii młodzików XII miejsce osiągnął Jakub Panasiuk. Paweł Dyszewski i Bartek Kędzierski byli na dalszych miejscach. Żałujemy, że kontuzje i panująca grypa nie pozwoliła kilku zawodnikom klubu na start i zdobycie medali, ale bardzo cieszymy się ze świetnych wyników wszystkich, którzy wystartowali. Zdjęcia z zawodów i pełne wyniki na stronie: www.lozla.pl