WYPEŁNIJ ANKIETĘ – POTRZEBUJEMY KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W URSZULINIE!

UWAGA! MOBILIZACJA! WYPEŁNIJ ANKIETĘ! W Internecie pojawiła się ankieta (https://tiny.pl/w8trd) przygotowana przez Starostwo Powiatowe we Włodawie pt. „Strategia Ponadlokalna… na lata 2022-2030”, która może mieć m.in. duży wpływ na rozwój naszej infrastruktury sportowej.

NASZYM ZDANIEM JEDNĄ Z PRIORYTETOWYCH INWESTYCJI POWINNA BYĆ TERAZ BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W URSZULINIE.

Z naszej strony ankieta została wypełniona m.in. w następujący sposób:
➡️ Jakie są największe problemy?
Ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
➡️ Jakie działania należy podjąć dla poprawy warunków życia?
Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
➡️ Proszę o wskazanie najważniejszych inwestycji/projektów, które umożliwią realizację celu na rok 2029.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Urszulinie, w tym:
1) budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią typu orlik (oświetlanych i zadaszanych),
2) renowacja istniejącego boiska trawiastego (wymiana nawierzchni, wykonanie systemu nawadniania, instalacja piłkochwytów, montaż oświetlenia i systemu monitoringu, wymiana trybun i ogrodzenia),
3) rozbudowa zaplecza technicznego obejmująca remont istniejącego budynku oraz budowę i wyposażenie dodatkowych pomieszczeń, w tym siłowni, sali konferencyjnej, pokoju sędziów i magazynów na sprzęt sportowy.
4) budowa hali sportowej,
5) budowa bieżni lekkoatletycznej i miejsca do treningów skoku w dal.