POLESIE Z DYPLOMEM ZA AKTYWNY UDZIAŁ W PROCESIE CERTYFIKACJI

Otrzymaliśmy dyplom za aktywny udział w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Dziękujemy! Miło nam!