ORLIK W URSZULINIE? POLESIE ZGŁASZA SWOJE POSTULATY DO REALIZACJI W GMINIE URSZULIN

W czwartek 16.05.2024 r. Prezes Zarządu Klubu Sportowego Polesie Urszulin Grzegorz Gołoś spotkał się z Wójtem Gminy Urszulin Adamem Panasiukiem. Rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze, a dotyczyła rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wspierania działalności sportowej. W imieniu klubu nasz Prezes złożył oficjalne postulaty Klubu do realizacji w gminie Urszulin. W najbliższych latach w szczególności zależy nam na:

– budowie hali sportowej OLIMPIA oraz kompleksu sportowego typu ORLIK w Urszulinie;
– kompleksowej renowacji boiska pełnowymiarowego wraz z remontem i rozbudową zaplecza technicznego w Urszulinie oraz budową obiektów i montażem urządzeń dodatkowych (m.in. bieżnia lekkoatletyczna, siłownia, rozbieg i skocznia do skoku w dal, tor sprawnościowy – street workout, parkour, skatepark z pumptrackiem);
– bieżącym wspieraniu działalności sportowej klubu na partnerskich zasadach.

W tej chwili hala OLIMPIA jest w fazie przygotowania do budowy, ORLIK jest w fazie projektowania (nabór wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki planowany jest do 28 czerwca 2024 r.), natomiast boisko pełnowymiarowe i zaplecze techniczne wymaga kolejnych prac (obecnie trwają przygotowania do uruchomienia automatycznego nawadniania, wykonano również zabiegi pielęgnacyjne).

Cieszymy się, że od lat Gmina Urszulin jest naszym strategicznym partnerem. Bardzo liczymy na życzliwość i wsparcie dla naszych postulatów ze strony Pana Wójta, jak też wszystkich Radnych. Wierzymy, że wspólnymi siłami zrealizujemy ambitny plan, który da szansę mieszkańcom gminy Urszulin, w tym dzieciom i młodzieży, na wszechstronny rozwój sportowy oraz nowe możliwości rekreacji.