POROZUMIENIE Z CENTRUM MEDYCZNYM VITA

W dniu 11 marca 2021 r. podpisane zostało oficjalne Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Klubem Sportowym Polesie Urszulin a Centrum Medycznym VITA. Strony reprezentowali: Grzegorz Gołoś – Prezes Zarządu KS Polesie Urszulin oraz Paweł Skrętowicz – Dyrektor CM VITA. Cieszymy się, że do grona wspierających nas partnerów dołącza Centrum Medyczne VITA. To bardzo ważne, żeby nasi zawodnicy mieli szybki dostęp do lekarzy specjalistów, jak i usług fizjoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, a zawarte Porozumienie im to zapewnia. To kolejny ważny krok w rozwoju naszego Klubu.

Od teraz, jako partner medyczny Klubu, Centrum Medyczne VITA gwarantuje zawodnikom zapisanym do Przychodni i/lub posiadającym odpowiednie skierowanie:
– szybki dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów, w ramach kontraktu NFZ;
– szybki dostęp do usług specjalistycznych, w tym rehabilitacyjnych, rtg i usg, w ramach kontraktu NFZ;
– szybką i kompleksową opiekę fizjoterapeutyczną, w ramach kontraktu NFZ;
– szybką, priorytetową i kompleksową opiekę medyczną i rehabilitacyjną w ramach kontraktu NFZ, w przypadku nagłych kontuzji, wymagających pilnej interwencji, dla wyróżniających się zawodników kierowanych pisemnie przez Klub;
– kontrolę i opiekę fizjoterapeutyczną w nagłych przypadkach dla wyróżniających się zawodników kierowanych pisemnie przez Klub;
– podstawowe badania laboratoryjne i wydawanie zaświadczeń o zdolności do amatorskiego uprawiania różnych dyscyplin sportu, w ramach kontraktu NFZ.