UMOWA Z GMINĄ URSZULIN

Miło nam poinformować, że Klub Sportowy Polesie Urszulin podpisał umowę na dofinansowanie w 2021 roku, ze środków Gminy Urszulin, działalności w zakresie szkolenia, organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Strony reprezentowali: Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin oraz Grzegorz Gołoś – Prezes Zarządu KS Polesie Urszulin. Uzyskane wsparcie pozwoli nam nadal działać, podobnie jak w roku poprzednim, na wysokim poziomie oraz zapewniać młodym zawodnikom i zawodniczkom profesjonalne szkolenie sportowe. Dzięki otrzymanym środkom będziemy mieli możliwość częściowego sfinansowania kosztów działalności Klubu, w tym przede wszystkim wynagrodzeń trenerów i koordynatora, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz usług transportowych i księgowych. Dziękujemy Panu Wójtowi Tomaszowi Antoniukowi oraz wszystkim Radnym Gminy Urszulin za wspieranie rozwoju lokalnego sportu dzieci i młodzieży.