WARSZTATY MENTALNE DLA ZAWODNIKÓW POLESIA

Co tam się działo? Śpiewaliśmy, krzyczeliśmy i uczyliśmy się jak być (naj)lepszym sportowcem. W poniedziałek 4.12.2023 r. nasz prezes Grzegorz Gołoś poprowadził specjalne warsztaty mentalne dla zawodników z grup orlik i młodzik. Krótko i na temat przedstawił rolę nastawienia mentalnego w sporcie, zasady zdrowej rywalizacji i współpracy drużynowej. Motywował jak tylko umiał do wyznaczania sobie celów i mocnego angażowania się w to co się robi. Mamy nadzieję, że ta praktyczna wiedza będzie owocowała w życiu naszych zawodników i przełoży się na jeszcze lepsze wyniki indywidualne oraz drużynowe.

Bardzo dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urszulinie za pomoc w organizacji spotkania.