DZIĘKUJEMY ZA WSPIERANIE POLESIA W 2023 ROKU

Grudzień to dobry czas żeby podziękować naszym partnerom za pomoc, życzliwość i wsparcie dla działań Klubu Sportowego Polesie Urszulin w 2023 roku. Jesteśmy wdzięczni, że gracie z nami w jednej drużynie. To dzięki naszej wspólnej pracy, ponad wszelkimi podziałami, dzieci i młodzież z Urszulina i okolic mają dobre warunki do rozwoju swoich sportowych pasji. To dzięki Wam możemy cały czas iść do przodu. To Wasze zaangażowanie sprawia, że z nadzieją patrzymy w przyszłość. Możecie być z siebie naprawdę dumni!
 
Szczególne indywidualne podziękowania kierujemy do następujących osób:
 
Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin
Sylwester Adamski – Dyrektor Zespołu Szkół w Urszulinie
Kamila Grzywaczewska – Dyrektor OT KOWR w Lublinie
Adam Panasiuk – Członek Zarządu Powiatu Włodawskiego
Paweł Skrętowicz – Dyrektor Centrum Medycznego Vita w Urszulinie
Rafał Stachura – Prezes firmy Agromarina Sp. z o.o. w Kulczynie
wszyscy rodzice dzieci trenujących w Szkółce Piłkarskiej
wszyscy darczyńcy 1,5% podatku
 
Bardzo dziękujemy także następującym instytucjom i firmom:
 
Urząd Gminy Urszulin
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej
PZU SA
PZU Życie SA
Lasy Państwowe
Powiat Włodawski
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
Zespół Szkół w Urszulinie
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie
JAKO Polska
Centrum Medyczne VITA w Urszulinie
Pizzeria Klimat w Urszulinie
Agroturystyka Polesie w Babsku
Lodziarnia oraz Delikatesy Krystyny i Adama Wojcieszuków w Urszulinie
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie
Agromarina Sp. z o.o. w Kulczynie
Firma Handlowo-Usługowa „SZCZEPANIK” Sławomir Szczepanik w Urszulinie
 
Razem możemy więcej! 
Polesie Urszulin – nasz klub, nasza duma!