DEKLARACJE GRY AMATORA NA NOWY SEZON

Poniższą deklarację należy pobrać, uzupełnić i PODPISAĆ W DWÓCH MIEJSCACH, a następnie dostarczyć do Klubu w terminie do 5.08.2022 r. Brak dostarczenia deklaracji będzie równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w treningach i rozgrywkach.

POBIERZ PLIK DEKLARACJI