INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice! Przed nami nowy sezon treningów 2023/2024 w Klubie Sportowym Polesie Urszulin. W związku z tym w terminie do 30 CZERWCA 2023 należy dostarczyć do Trenerów:

  • DEKLARACJĘ GRY (obowiązkowo!): POBIERZ PLIK DEKLARACJI lub uzupełnij w Klubie.
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (obowiązkowo!, nie dotyczy zawodników, którzy mają aktualne zaświadczenie z 2023 r. ważne przez rok od daty wystawienia) zawierające następującą treść: Może uczestniczyć w treningach i rozgrywkach piłki nożnej. Zaświadczenie może (ale nie musi) wystawić lekarz rodzinny lub lekarz sportowy.
  • ZAMÓWIENIE STROJÓW ON-LINE (dla chętnych): https://forms.gle/4Jp1ZYhUGPLhomYV6

Jednocześnie informujemy, że już jest WAKACYJNY HARMONOGRAM TRENINGÓW (3-16.07.2023) oraz PODZIAŁ NA GRUPY WAKACYJNE. Dni wolne od treningów (przerwa wakacyjna) to: 17.07-06.08.2023. Szczegóły: www.polesieurszulin.pl/treningi

UWAGA! W DEKLARACJI GRY wymagane są podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych na dwóch stronach! Prosimy o bardzo uważne wypełnienie ww. dokumentu, gdyż w przypadku błędów lub nieuzupełnienia wszystkich wymaganych pól (np. braku podpisów we wskazanych miejscach) może on zostać odrzucony przez Polski Związek Piłki Nożnej lub Lubelski Związek Piłki Nożnej, a w takich przypadku zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach.

WZÓR WYPEŁNIENIA DEKLARACJI GRY AMATORA: