RZĄDOWY PROGRAM KLUB DLA POLESIA

Kolejny sukces Polesia! Cały czas działamy i wcale nie zamierzamy się zatrzymywać. Miło nam poinformować, że nasz projekt przygotowany przez Prezesa Grzegorza Gołosia przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a tym samym Polesie Urszulin uzyska dofinansowanie na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży w 2023 r. z Rządowego Programu KLUB. Bardzo dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe. Dzięki Wam możemy więcej!