DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU KLUB

Miło nam poinformować, że nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a tym samym Polesie Urszulin po raz kolejny uzyska dofinansowanie na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży z Rządowego Programu KLUB. Bardzo dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe.