WSPÓŁPRACA Z GMINĄ URSZULIN W ROKU 2022

Miło nam poinformować, że w roku 2022 dzięki życzliwości Pana Wójta oraz wszystkich Radnych kontynuujemy współpracę z Gminą Urszulin.
 
Podczas spotkania z Wójtem Gminy Urszulin Tomaszem Antoniukiem nasz Prezes Grzegorz Gołoś podpisał umowę na dofinansowanie szkolenia, organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Co więcej, jako Klub uzyskaliśmy zapewnienie, że w najbliższych latach przebudowane zostanie nasze boisko trawiaste oraz wybudowane kryte boisko wielofunkcyjne wraz z nowym budynkiem na potrzeby różnorodnych zajęć sportowych, korekcyjnych i prozdrowotnych. Od początku o to zabiegamy uważając, że jest to obecnie priorytetowa inwestycja, którą koniecznie należy zrealizować w Urszulinie. Z niecierpliwością więc czekamy na realizację tych planów i mamy nadzieję, że złożone projekty w tej sprawie zyskają wsparcie ponad podziałami od wszystkich instytucji decyzyjnych.
 
Pozyskane w ramach obecnej umowy pomiędzy Klubem a Gminą środki będą wykorzystane na wynagrodzenia trenerów, zakupy sprzętu sportowego, obsługę sędziowską, transport, usługi księgowe, ubezpieczenia, koordynację i inne działania klubowe.
 
Jest nam niezmiernie miło, że w naszej pracy na rzecz rozwoju lokalnego sportu dzieci i młodzieży możemy liczyć na partnerstwo z Gminą Urszulin. Dziękujemy Panu Wójtowi oraz wszystkim Radnym za przychylność dla naszych działań. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy możemy rozwijać pasję do sportu i promować Urszulin na arenie lokalnej, regionalnej, jak i ogólnopolskiej.
 
Sport łączy ludzi! Polesie Urszulin – nasz klub, nasza duma!